5 dingen die je moet weten over Nederlandse schoolvakanties

Voor de meeste schoolgaande kinderen vormen de schoolvakanties de leukste momenten binnen een schooljaar. De boeken kunnen dan gesloten blijven en er is volop tijd om met vrienden te spelen, hobby’s te beoefenen of lekker op vakantie te gaan. Op tijd opstaan om naar school te moeten gaan is dan eventjes niet aan de orde. Voor de basisscholen en middelbare scholen vallen de schoolvakanties op een aantal momenten die grotendeels door de overheid vastgelegd zijn. Scholen hebben wat speelruimte, maar in grote lijnen worden de schoolvakanties centraal geregeld. Dat heeft een aantal voordelen, zoals dat het bijvoorbeeld niet zoveel uitmaakt naar welke school iemand gaat. Binnen eenzelfde stad of regio gelden dezelfde vakantieperiodes, op wat nuanceverschillen na.

Over schoolvakanties valt het nodige te schrijven en dat kan vanuit verschillende perspectieven gebeuren. Zo kunnen schoolvakanties ervoor zorgen dat ouders met heel veel moeite ervoor kunnen zorgen dat zij of anderen tijdens de vakantieperiodes voor hun kind(eren) kan zorgen. Een veel gebruikte invalshoek is de relatie tussen schoolvakanties en op vakantie gaan. Wij hebben hier de 5 dingen beschreven die je volgens ons zou moeten weten over schoolvakanties in Nederland.

1

Vijf vakanties per jaar

Nederlandse scholen kennen vijf schoolvakanties per jaar: de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de meivakantie. De voorjaarsvakantie wordt ook wel krokusvakantie genoemd.

Daarnaast zijn er een aantal dagen per jaar dat Nederlandse scholieren (en hun leraren) vrij zijn. Dat zijn feest- en gedenkdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag. Een aantal van deze feestdagen valt in een schoolvakantie of kan in een schoolvakantie vallen.

2

Buiten de schoolvakanties vrij zijn

Vanwege de leerplichtwet is er weinig ruimte om buiten de schoolvakanties vrij te zijn. Er kan sprake zijn van zogenaamd geoorloofd schoolverzuim in het geval van ziekte, een huwelijk of een begrafenis. Een schorsing valt wettelijk gezien ook onder geoorloofd schoolverzuim. Verder kan een kind, mits er toestemming verleend wordt door de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar, in bepaalde gevallen vrij geven vanwege het geloof.

Kunnen ouders vanwege hun werk niet op vakantie tijdens de schoolvakanties? Dan kan er aan de school toestemming gevraagd worden om vakantie buiten de schoolvakanties te mogen vieren.

3

Vakantiespreiding

In Nederland doet men aan vakantiespreiding. Hiervoor heeft Nederland 3 regio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid. Vakantiespreiding wordt toegepast voor de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en de zomervakantie. Voor de kerstvakantie en meivakantie wordt er niet aan vakantiespreiding gedaan. Wel heeft de school de ruimte om deze vakanties aan te vullen met extra vakantiedagen.

4

Duurder reizen tijdens de schoolvakanties

Tijdens een schoolvakantie op vakantie gaan is over het algemeen duurder dan reizen buiten de schoolvakanties reizen. Dat is vooral een kwestie van marktwerking. Als de vraag toeneemt en het aanbod niet, dan stijgen de prijzen. Vooral de zomervakantie en de kerstvakantie gelden als het duurdere hoogseizoen voor vakanties. Voor Nederlanders is de wintersportvakantie tijdens de krokusvakantie in de regel ook een dure aangelegenheid.

5

Vakantiedagen studenten mbo en hoger onderwijs

Voor studenten op het mbo, hbo of de universiteit is niet vastgelegd hoeveel vakantiedagen zij hebben. Deze scholen kunnen de vakanties helemaal zelf bepalen. Er gelden geen verplichte data voor de zomervakantie en ook geen verplichte data of adviesdata voor andere vakanties. In de praktijk zorgen de mbo-, hbo- en universitaire instellingen ervoor dat de zomervakanties binnen de maanden juli en augustus vallen en dat mogelijke andere vakanties enigszins gelijklopen met die van het basis- en middelbaar onderwijs in dezelfde stad of regio. Het is echter geen verplichting.