5 dingen die je moet weten over de kerstvakantie

De kerstvakantie is de laatste schoolvakantie van het kalenderjaar en eveneens de eerste schoolvakantie van het daarop volgende kalenderjaar. Binnen de schoolkalender valt de kerstvakantie ongeveer halverwege het schooljaar. De kerstvakantie valt voor leerlingen en studenten vaak na een periode van toetsen, proefwerken en alle middelen die scholen hebben om te peilen waar de scholieren op dat moment staan wat betreft kennis en ontwikkeling. De kerstvakantie is daarom een welkome rustpauze. Voor velen is deze schoolvakantie een moment van bezinning, rust en bijtanken. Daarnaast is de kerstvakantie dankzij Kerstmis en Oud & Nieuw ook een periode van feesten, van samenzijn.

Wat valt er verder te weten over de kerstvakantie, naast het feit dat schoolgaande kinderen vrij zijn tijdens deze schoolvakantie? Wij hebben de 5 dingen die je moet weten over de kerstvakantie voor je opgezocht en hier verzameld.

1

Twee weken

De Nederlandse overheid stelt voor ieder jaar de data voor de kerstvakantie voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vast. De kerstvakantie voor deze scholen duurt altijd 2 weken en begint altijd in december. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs mogen de kerstvakantie zelf vaststelen, maar volgen vaak de data van het lagere onderwijs.

2

Deze feestdagen vallen altijd binnen de kerstvakantie

De eerste dag van de kerstvakantie valt altijd voor of tijdens de eerste kerstdag. Indien Kerstmis op zaterdag 25 december begint, dan is vrijdag 24 december de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Begint op een andere dag dan zaterdag, dan is de laatste zaterdag voor Kerstmis de eerste dag van de kerstvakantie.

Op deze manier valt het laatste feest van het kalenderjaar, Oud en Nieuw, altijd binnen de kerstvakantie. Hierdoor vallen de officiële feestdagen Kerstmis en Oud en Nieuw altijd binnen de kerstvakantie.

Voor de kerstvakantie geldt er geen vakantiespreiding. De data voor de kerstvakantie zijn daardoor voor alle vakantieregio’s in Nederland gelijk.

3

De kerstvakantie wordt ook wintervakantie genoemd

Kerstmis is een christelijk feest en de naam kerstvakantie verwijst naar deze christelijke feestdagen. Om deze schoolvakantie inclusiever te maken, wordt steeds vaker de naam wintervakantie gehanteerd. Volgens de experts zou de naam wintervakantie niet alleen de lading beter dekken, het sluit ook beter aan bij de andere namen voor schoolvakanties: voorjaarsvakantie, zomervakantie en herfstvakantie. Op deze manier heeft ieder seizoen zijn eigen vakantie.

4

Zonder hoofdletter

Een redelijke groep mensen schrijft het woord kerstvakantie met een hoofdletter aan het begin: Kerstvakantie. Dat is taalkundig niet correct. De juiste spelling is zonder een hoofdletter, tenzij het woord aan het begin van een zin staat. Het religieuze feest Kerstmis wordt officieel met een hoofdletter aan het begin geschreven, afgeleiden daarvan niet. Denk aan bijvoorbeeld kerstavond, kerstbal, eerste kerstdag, tweede kerstdag, kerstfeest of kerstontbijt.

5

Op vakantie tijdens de kerstvakantie

Een vakantieperiode van twee weken (effectief 16 dagen) leent zich prima om op vakantie te gaan. Dat doen Nederlanders (en met ons mensen uit veel andere landen) dan ook op grote schaal. Deze vakantieperiode leent zich voor uiteenlopende soorten vakanties. Onder Nederlanders zijn wintersportvakanties populair, maar neemt ook het aantal mensen dat juist naar de winterzon vliegt toe. De kerstvakantie is ook een prima vakantieperiode om steden te bezoeken, om de een natuurvakantie te beleven of om dichter bij huis een familievakantie in een vakantiewoning te vieren.

Vakanties tijdens de kerstvakantieperiode zijn populair en daardoor duur. De verstoorde verhouding tussen vraag en aanbond stuwt de prijzen voor vliegtickets, accommodaties en pakketreizen soms flink op.