5 dingen die je moet weten over de Dag van de Arbeid

Het is vandaag 1 mei en in veel landen ter wereld is dit een officiële feestdag. Op 1 mei wordt de Dag van de Arbeid gevierd. De officiële benaming is overigens Internationale Dag van de Arbeider, wat de lading eigenlijk beter dekt dan Dag van de Arbeid. Het is niet het werk dat centraal staat tijdens deze dag, maar de arbeider. Hij gebruikt een relatief groot deel van zijn beschikbare tijd aan het verrichten van manueel werk voor een werkgever.

Tijdens de Dag van de Arbeid staat de viering van de verworvenheden van de arbeidersbeweging en de solidariteit met arbeiders over de hele wereld centraal. De Dag van de Arbeid wordt gezien een moment om stil te staan bij de belangrijke rol van arbeiders in de samenleving en om te pleiten voor een betere wereld voor alle werkende mensen. Het socialistische en marxistische gedachtegoed vormen de basis van het ontstaan van de Dag van de Arbeid.

In Nederland is de Dag van de Arbeid geen officiële feestdag, met uitzondering van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Voor veel Nederlanders speelt de Dag van de Arbeid amper een rol, waardoor we in Nederland minder bekend zijn met het fenomeen Dag van de Arbeid en alles wat daarmee samenhangt. Daarom kun je in de 5 dingen die je moet weten over de Dag van de Arbeid een aantal handige wetenswaardigheden en nuttige feiten over de Dag van de Arbeid lezen.

1

Op 1 mei

De Dag van de Arbeid wordt in de meeste landen op 1 mei gevierd, bijvoorbeeld in Italië, Spanje, België, Duitsland, Oostenrijk en Turkije. Voor werknemers betekent 1 mei een doorbetaalde verlofdag. In Nederland is 1 mei geen officiële feestdag en dus geen doorbetaalde vrije dag. Vakbonden en andere organisaties organiseren op 1 mei vaak wel allerlei activiteiten.

In de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordt de Dag van de Arbeid (Labour Day) op de eerste maandag van september gevierd. In Australië hanteert men verschillende data die binnen het land ook per staat verschillen.

2

Belangrijke thema's

De Dag van de Arbeid staat in het teken van verschillende thema’s, die allemaal te maken hebben met de rol en de rechten van de arbeiders. Denk aan arbeidsrechten (lonen, werkomstandigheden, arbeidstijden), sociale rechtvaardigheid (ongelijkheid, discriminatie en misbruik) en internationale solidariteit in de vorm van steun voor arbeiders in landen waar de rechten van arbeiders op verschillende vlakken geschonden worden.

3

Arbeider of werknemer?

Een arbeider is niet hetzelfde als een werknemer. Bedienden, die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten, zijn ook werknemers. Een arbeider is een werknemer die hoofdzakelijk manuele arbeid verricht. Dat doet hij in ruil voor loon en onder het gezag van een werkgever. Binnen landen waar een klasse-indeling is, behoren arbeiders in de regel tot de lagere sociale klassen: de arbeidersklasse en de lagere middenklasse.

4

Parades en demonstraties

Op 1 mei vinden wereldwijd demonstraties en parades plaats om de rechten van werknemers te vieren en te eisen. In Europese landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje, zijn 1 mei-demonstraties een traditie. De demonstraties worden meestal georganiseerd door vakbonden en/of door socialistische politieke partijen.

De demonstraties variëren in grootte en omvang, van kleine bijeenkomsten tot grote marsen met duizenden deelnemers. De focus van de demonstraties varieert ook per land, maar thema’s als eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden, vakbondsrechten en sociale rechtvaardigheid komen vaak aan de orde.

5

Invloed op je stedentrip

De Dag van de Arbeid kan op verschillende manieren invloed hebben op je stedentrip? Wil je bijvoorbeeld op 1 mei een dagje naar Antwerpen of een andere stad in België? Dan zul je bij veel winkels en musea voor een gesloten deur komen te staan. Dit geldt voor veel steden waar de Dag van de Arbeid gevierd wordt.

De feestdag kan er ook voor zorgen dat het in bepaalde steden drukker is dan anders. Zo kampt men op 1 mei in de onder toeristen populaire stad Venetië met een nog grotere toestroom van toeristen dan tijdens normale dagen. Dat komt doordat Italianen graag van hun vrije dag gebruikmaken om Venetië te bezoeken.