5 dingen over het onderwerp ENERGIE

Niets kan bestaan zonder energie. Dat is een natuurkundig feit. Daarnaast is energie een van de basisbehoeften van de mens. Nu de energieprijzen alsmaar aan het toenemen zijn en vanwege klimaatverandering en CO2-uitstoot afname in het gebruik van fossiele brandstoffen gewenst is, is energie een veelbesproken onderwerp. Hoe kun je je energiekosten binnen de perken houden, wat kun je doen om energie te besparen en welke overwegingen moet je meepakken om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan de energietransitie waar de Nederlandse en Europese overheid zo op hameren? Dit soort onderwerpen wordt besproken binnen de artikelen over energie die wij publiceren in de vorm van ‘5 dingen die je moet weten’.