5 dingen die je moet weten over UNESCO Werelderfgoed

De term UNESCO Werelderfgoed zul je geregeld tegenkomen als je op zoek gaat naar interessante bezienswaardigheden of als je een reisgids leest. De Werelderfgoedlijst is een begrip als het gaat om cultuurmonumenten, natuurmonumenten en monumenten met culturele en natuurlijke waarden die men wil behouden voor ons, onze kinderen en de generaties daarna. De Werelderfgoedlijst omvat op dit moment meer dan elfhonderd monumenten. Sommige van deze monumenten zul je waarschijnlijk wel kennen, zoals de oude Inca-stad Machu Picchu, het Colosseum in Rome en de piramides van Gizeh. De Werelderfgoedlijst kent ook een hoop vermeldingen waar je waarschijnlijk nog niet eerder van gehoord hebt, zoals de prehistorische stenen toren Su Nuraxi di Barumini in Italië, de meer dan 400 kalkstenen eilanden in Palau die samen de Rock Islands Southern Lagoon vormen of het terrasvormige Konso-cultuurlandschap in Ethiopië.

Naast de onroerende werelderfgoederen heeft de UNESCO ook documenten en archieven aangemerkt als cultuurerfgoed. Deze staan op de werelderfgoedlijst voor documenten. Het immateriële werelderfgoed is door de UNESCO opgenomen in een aparte representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Wat is nu precies die Werelderfgoedlijst, hoe wordt deze samengesteld en valt er nog meer te weten over het UNESCO Werelderfgoed? Wij proberen samen te vatten in 5 dingen die je moet weten over UNESCO Werelderfgoed.

1

Wat is UNESCO Werelderfgoed?

UNESCO Werelderfgoed verwijst naar plaatsen, monumenten, landschappen of culturele uitingen die door UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) worden erkend als van uitzonderlijke universele waarde. Het belangrijkste doel van het Werelderfgoedprogramma is het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke betekenis is voor de mensheid. De internationale organisatie wil deze erfgoedsites beschermen en bewaren voor toekomstige generaties.

2

Criteria voor inschrijving

e kunt niet zomaar iets aan de UNESCO Werelderfgoedlijst toevoegen. Daar gaan langdurige procedures aan vooraf. Een land dat een site wil nomineren, begint meestal met een grondige voorbereiding en selectie van potentiële kandidaten. Dit omvat het identificeren van sites die voldoen aan de criteria van UNESCO en het verzamelen van relevante informatie en documentatie.

Een site moet voldoen aan strikte criteria om op de Werelderfgoedlijst te worden opgenomen. Deze criteria omvatten onder andere de unieke waarde, authenticiteit, integriteit en het behoudspotentieel van de site. Zodra een site is geselecteerd, moet het betreffende land een nominatiedossier indienen bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum.

Na ontvangst van de nominatie beoordeelt UNESCO de aanvraag. Na de toetsing met de aanvraag beoordeeld worden door het Werelderfgoedcomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van geselecteerde landen. Zij komen jaarlijks bijeen om de nominaties te beoordelen en te beslissen welke sites op de Werelderfgoedlijst worden opgenomen. Als het Werelderfgoedcomité besluit een site op te nemen, wordt deze ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het land waar de site zich bevindt, moet zich verbinden tot het behoud en de bescherming ervan volgens de voorgeschreven richtlijnen en rapporteren over de staat van het erfgoed.

3

Bescherming en behoud

UNESCO Werelderfgoedlocaties worden beschermd door internationale verdragen en nationale wetten. Ze worden verder vaak ondersteund door lokale gemeenschappen en instellingen die zich inzetten voor het behoud en duurzaam beheer van deze sites. Vaak zijn erfgoedsites afgeschermd door middel van hekken, poorten en andere middelen om ongewenst bezoek en daaruit mogelijk voortvloeiend vandalisme tegen te gaan.

4

Toerisme en UNESCO Werelderfgoed

Werelderfgoed trekt vaak veel toeristen van over de hele wereld. Toerisme kan een belangrijke bron van inkomsten zijn voor lokale gemeenschappen, maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van overbezoek en behoud van de sites. Overtoerisme kan ertoe leiden dat bepaalde werelderfgoederen lastiger zijn om te behouden. In extreme gevallen vindt er regulering van het bezoek plaats. Zo zie dat steeds meer beroemde bezienswaardigheden overgaan op limitering van het aantal bezoekers.

5

Bedreigingen

Werelderfgoedlocaties worden geconfronteerd met verschillende bedreigingen, zoals klimaatverandering, natuurrampen, menselijke activiteiten, oorlog en conflicten, verstedelijking en vervuiling. Het is belangrijk om deze bedreigingen aan te pakken om het erfgoed te behouden. Op dit moment staan er 55 werelderfgoederen op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Meestal zijn menselijke conflicten de oorzaak. Denk aan oorlogen, burgeroorlogen, terrorisme of een instabiele overheid. Vandaar dat erfgoed in landen zoals Syrië, Mali, Libië, Afghanistan, Palestina en Congo-Kinshasa op de lijst met bedreigd erfgoed staan.